Werkwijze

Wat is coaching en counseling?

Coaching en counseling zijn beide vormen van hulpverlening die vallen onder psychosociale therapie. Zij focussen op de behoeften en doelen van mensen in specifieke persoonlijke, tussenmenselijke of maatschappelijke probleemsituaties.

In een drukke, complexe en steeds veranderende samenleving kunnen mensen allerlei (levens)ervaringen opdoen waarmee ze moeilijk om kunnen gaan. Soms lukt het wel en gaan we door met ons leven, maar soms worden we tot staan gebracht door wat we meemaken of ons overkomt. Op die momenten kan het voorkomen dat onze persoonlijke hulpbronnen ons niet verder helpen en is het goed om hulp van een coach of counselor te vragen.

Alle ervaringen laten hun sporen in het leven van mensen na. Ze vormen ons mede tot wie we zijn. Als systemisch counselor kijk ik met u naar wat er uit het verleden ontdekt en verwerkt moet worden. Met coaching werk ik vervolgens met u aan de toekomst.

Als coach of counselor vertel ik u niet wat u precies moet doen of laten, maar zal ik samen met u onderzoeken hoe u uw problemen effectiever kunt aanpakken en hoe u uw onbenutte talenten en gemiste kansen beter kunt ontwikkelen.

Wat is GGZ verpleegkundige zorg?

Opgeleid als HBO GGZ verpleegkundige begeleid ik mensen via het Persoon Gebonden Budget (PGB) in hoog complexe zorg

Hoe gaat het in zijn werk?

Aanmelden

U kunt zich via het contactformulier, admin@dekkercoaching.com of 06 – 40 77 33 33  aanmelden.  Ik heb uw naam en email adres of telefoonnummer nodig om u te kunnen bereiken. U heeft om zich te kunnen aanmelden geen verwijsbrief nodig.

U kunt mij ook eerst benaderen met een vraag. 

Intake

In uw eerste gesprek kijken we naar wat uw klachten zijn en welke invloed ze hebben op uw dagelijks functioneren.

U kunt vervolgens aangeven wat u zou willen veranderen en/of anders zou willen aanpakken.

Samen met u wordt het doel van de behandeling geformuleerd en een schatting gemaakt van het aantal benodigde gesprekken. Hierna kan met uw instemming de behandeling starten. 

Wat zijn de kosten voor coaching en counseling?

Psychosociale hulpverlening valt onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen’ en wordt in veel gevallen vergoed via uw aanvullende verzekering. Via https://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars kunt u zien welke verzekeraar psychosociale hulpverlening vergoed.

Heeft u een PGB voor individuele begeleiding? Neem dan contact op. Zo weet u direct welke begeleiding via de PGB mogelijk is in uw situatie.

NB: U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten. Ik adviseer u daarom ook de eventuele vergoeding te controleren in uw verzekeringspolis.

Verder moet u uiterlijk 24 uur van tevoren uw afspraak afzeggen om het doorberekenen van de kosten te voorkomen.

Het tarief

Ik vind het belangrijk dat de hulpverlening voor u financieel haalbaar is. Daarom hanteer ik een prijs die dichtbij de vergoeding van de meeste aanvullende verzekeringen ligt.

De kosten voor psychosociale hulp worden berekend op basis van een standaard uurtarief van 75 euro.

De kosten voor PGB-begeleiding wijken af van de kosten van psychosociale hulpverlening en zijn wettelijk bepaald.

Voor coaching in de werksituatie stel ik graag een offerte voor u op.

Omgang met privacy

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel van mijn werk. Daarom verstuur ik privacygevoelige informatie uitsluitend beveiligd en versleuteld met behulp van ZIVVER.

Om u duidelijkheid te geven over de zorgvuldigheid van mijn werkwijze verwijs ik u graag naar onderstaande documenten.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELING

UW PRIVACY

BEHANDELOVEREENKOMST 

Vervanging

Bij afwezigheid of ziekte is vervanging geregeld.

 Klachten regeling

Indien er een conflict ontstaat, is het belangrijk dat u uw klacht eerst met mij bespreekt. Dat kan soms lastig zijn, maar het is vaak de beste manier om zaken te verhelderen. Wanneer het niet lukt om er samen op een bevredigende manier uit te komen, kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging waar ik bij ben aangesloten. Deze beroepsvereniging heeft een klachtencommissie en/of onafhankelijke vertrouwenspersoon die u bij het indienen van uw klacht zal begeleiden. Als registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Voor meer informatie over klachtenreglementen en procedures, kunt u naar de website van de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden: https://lvpw.nl/verwijzer/klachtenregeling.