1Waar zit u?
De praktijk zit aan de Marshalllaan 2, 2625GZ Delft
2Is er een wachttijd?
Ik streef ernaar om u zo snel mogelijk te helpen en anders kijk ik graag met u mee naar een passende oplossing.
3Kan ik er komen met het OV?
De praktijk is bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf station Delft via tram 1.
4Kan ik bij de praktijk parkeren?
Er zijn voldoende parkeerplekken bij de praktijk en parkeren is gratis.
5Hoeveel dagen bent u open?
Ik werk 5 dagen per week, waarvan twee dagen in Pijnacker bij een huisartsenpraktijk.
6Wat kost het?
Ik vind het belangrijk dat de hulpverlening voor u financieel haalbaar is. Daarom hanteer ik een prijs die dichtbij de vergoeding van de meeste aanvullende verzekeringen ligt. De kosten voor psychosociale hulp worden berekend op basis van een standaard uurtarief van 65 euro. De kosten voor PGB-begeleiding wijken af van de kosten van psychosociale hulpverlening en zijn wettelijk bepaald. Voor coaching in de werksituatie stel ik graag een offerte voor u op.
7Worden de kosten vergoed?
Psychosociale hulpverlening valt onder de noemer 'alternatieve geneeswijzen' en wordt in veel gevallen vergoed via uw aanvullende verzekering. Via https://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars kunt u zien welke verzekeraar psychosociale hulpverlening vergoed.Heeft u een PGB voor individuele begeleiding? Neem dan contact op. Zo weet u direct welke begeleiding via de PGB mogelijk is in uw situatie.
8Heb ik een doorverwijzing nodig?
U heeft om zich te kunnen aanmelden geen verwijsbrief nodig.
9Kunt u mij helpen?
In mijn jaren als behandelend therapeut en autismecoach heb ik al vele mensen kunnen helpen. Maar iedere situatie is uniek en daarom ga ik ook graag eerst met u in gesprek over uw klachten en uw situatie. In dit gesprek kunt u ook aangeven wat u zou willen veranderen en/of anders zou willen aanpakken. Op basis van dit gesprek kan ik u vertellen hoe ik u kan helpen, formuleren we samen het doel van de behandeling en maken we een schatting van het aantal benodigde gesprekken. Hierna kan met uw instemming de behandeling starten.
10Is er een samenwerking met een psychiater?
Ik werk nauw samen met enkele psychiaters in de regio Delft.
11Hoe zit het met mijn privacy?
Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel van mijn en ons werk. Daarom verstuur ik privacygevoelige informatie uitsluitend beveiligd en versleuteld met behulp van online beeldbel programma's als ZIVVER of Microsoft Teams. Om u duidelijkheid te geven over de zorgvuldigheid van mijn werkwijze verwijs ik u graag naar onderstaande documenten.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELING

UW PRIVACY

BEHANDELOVEREENKOMST
12Wat is de ACT Guide App?
De therapie wordt ondersteund door de ACT Guide App. Met deze app kunt u gratis online ACT en Mindfulness trainingen volgen. Verder heeft u gratis toegang tot losse meditaties, interessante video’s, oefeningen, animaties en games op dit gebied.
13Zijn gesprekken online mogelijk?
Ja. Dit gebeurt met daartoe geëigende online programma's als ZIVVER of Microsoft Teams
14wat is EMDR?
EMDR is een therapie die oogbewegingen gebruikt om ingrijpende gebeurtenissen opnieuw te beleven en die alsnog te verwerken.