Samen op EEN lijn Delft en Omstreken begeleidt en ondersteunt revalidatie ex Corona patiënten

Begin april hebben enkele collega zorgverleners in en rond Delft het initiatief genomen tot het oprichten van Samen op EEN lijn Delft en Omstreken. Het gaat hier om een multidisciplinair samenwerkingsverband dat gericht is op het revalidatie proces van ex Corona patiënten en hun naasten. Fysiotherapie, logopedie, diëtist, ergotherapie en mijn praktijk van psychosociale therapie werken samen om begeleiding en ondersteuning te bieden in de periode van herstel. Ieder van ons brengt eigen expertise in en maakt gebruik van verschillende behandeltechnieken. Zo vullen wij elkaar aan en kunnen we in samenspraak ook maatwerk leveren.

Getroffen worden door het Corona virus is een ingrijpende gebeurtenis die het gewone leven en functioneren verstoort. De ziekte zelf, hetzij thuis, hetzij na opname in het ziekenhuis, mogelijk ook op de IC afdeling en alles wat daarbij hoort maakt veel los aan onzekerheden en vragen bij patiënten en hun dierbaren. Ook wanneer je ontslagen bent en weer naar je vertrouwde omgeving terug mag neem je de ervaringen mee en ligt er vaak de lange nasleep van revalidatie. Stap voor stap moet je opnieuw je weg vinden en weer regie over je eigen leven krijgen. Niet alleen lichamelijk maar ook mentaal: aanvaarden wat gebeurd is en tegelijk weer vertrouwen krijgen in het leven, leren omgaan met wat je overkwam en tegelijk de moed vinden om weer verder te gaan.

Voor wie een ernstige besmetting meemaakte bied ik ondersteuning aan waarbij ik gebruik maak van diverse online trainingsprogramma’s gericht op mentale revalidatie. Ook werk ik met Mindfulness oefeningen. Daarnaast ben ik als coach en counselor beschikbaar voor ieder uit de kring van revaliderende corona patiënten die op zoek is naar perspectief en zingeving.

Met logopedist en coach Marjan Oosterbaan ben ik bezig voor Samen op EEN lijn Delft en Omstreken met het opzetten van groepsbijeenkomsten waarover meer informatie gegeven wordt op een nieuwe pagina op mijn website: Ex Covid-19